Automatizácia

Programovanie a návrh jednoúčelových strojov

Ponúkame tvorbu programov pre PLC a kompletné dodávky riadiacich systémov pre strojovú automatizáciu. Špecializujeme sa na sofistikované algoritmy riadenia a komunikáciu stroja s nadriadenými systémami a zber dát. Máme skúsenosti so synchrónnym riadením pohybov po netriviálnych trajektóriách, integráciou kamerových systémov, ktoré sú vyvinuté na mieru. Škála dodávaných aplikácií je od jednoduchých automatov až po automatizáciu kompletných výrobných liniek. 

Testovacie systémy

Dodávame zariadenia, ktoré kontrolujú elektrické funkčné testy, mechanicky alebo opticky kontrolujú výrobky. Pri vizuálnej inšpekčných systémoch ponúkame okrem jednoduchých kontrol a aj sofistikované systémy vyvinuté na mieru danej aplikácie. Štandardami pri dodávkach testovacích systémov je integrácia SQL databázy a archivovanie výsledkov.

Pre náročnejších zákazníkov ponúkame systémy založené na produktoch od firmy National Istruments: LabView, TestStand.

Značenie a popisovanie

Ponúkame dodávku strojov na značenia laserom, mikro-úderom, Ink-Jet. Súčasťou môže byť integrácia databázy kusov a spolupráca so systémami sledovania výroby – traceability.

Riadenia pohonov a NC stroje

V prípadoch, kedy je potrebné automatizovať pohony, ponúkame automatizáciu od jednoduchého riadenia otáčok asynchrónnych motorov po NC stroje, ktoré interpretujú G-kód. Realizovali sme automatizáciu obrábacích stojov a pri manipulátoroch a baliacich strojoch ponúkame možnosť integrácie kamerového systému.  

Servis a modernizácia riadenia

V prípade že riadiaca jednotka stoja už morálne zastarala, alebo je potrebné do stroja pridať ďalšiu funkcionalitu ponúkame servis riadiacej časti alebo kompletnú výmenu riadiacej jednotky.

Kotolne a výmenníkové stanice

Dodávame automatizáciu pre riadenie kotolní a výmenníkových staníc, vrátane špeciálnych riadiacich algoritmov, podľa špecifikácie zákazníka, zberom dát z fakturačných meradiel cez rozhranie M-BUS a realizáciu dispečerských pracovísk.
V spolupráci s partnermi vieme zabezpečiť kompletnú dodávku projektu od návrhu cez montáž technológie a osadenie MaR až po zaškolenie obsluhy.

Používame technológie B&R, Omron, Moxa, National Instrument, PLC Siemens, Jonson Controls, atď