IT služby

Spoločnosť AGILOR, s.r.o. poskytuje konzultačné a asistenčné služby informačných technológií v oblastiach:
•  IT infraštruktúry: návrhu, konsolidácie, virtualizácie, vysokej dostupnosti (HA) a havarijnej obnovy (DR),
• správy a ochrany dát: riadenie životného cyklu dát, hierarchické ukladanie dát, archivácia, zálohovanie a obnova, migrácia a replikácia dát,
•  riadenia informácií: dátové sklady, kvalita dát, business intelligence,
•  riadenia IT projektov a nasadzovania riešení,
•  riadenia služieb IT,
•  informačnej bezpečnosti,
•  infraštruktúry dátových centier, automatizácie budov,
•  systémového manažmentu.

Naši pracovníci majú dlhoročnú prax získanú v desiatkach projektov, vrátane zahraničných. Okrem špecializácie získali skúsenosti v komunikácii so zákazníkom, tímovej práci, vedení projektov a tímov, porozumení biznisu zákazníka, atď. Tieto skúsenosti sú zárukou dodania projektov v dohodnutej kvalite, čase a peniazoch. U našich zákazníkov pôsobíme ako hlavný dodávateľ, alebo ako súčasť skupiny subdodávateľov.  Naši pracovníci majú referencie z finančného sektora, verejnej správy, energetiky a retailu.