Návrh, výroba jednoúčelového stroja na meranie, značenie a triedenie prievlakov