Riadenie výrobnej linky na výrobu cementových zmesí (váženie, miešanie, balenie do vriec, ukladanie na paletu pomocou robota)


Monitorovanie výroby a sledovania výkonnosti

Ponúkame systém, ktorý online monitoruje dodržiavanie predpísaného sledu pracovných úkonov a monitoruje výkonnosť obsluhy. Sledovanie, kto kedy koľko a následné vyhodnotenie výkonnosti jednotlivých operátorov, prestojov a zmetkovitosti.

Podpora pre Lean a Six SigmaSix

Sigma a štatistické hodnotenie spôsobilosti procesu je dnes v automobilovom priemysle štandardom pre kritické miesta v procese výroby. Ponúkame riešenia do výroby aj do meracieho laboratória. Systém môže zberať dáta priamo zo stroja bez potreby ľudského zásahu. Priamo vo výrobe tak máte prehľad o aktuálnom stave procesu.